JLB Support

JLB Support

 JLB Support kan uw organisatie ondersteunen in de volgende aspecten van uw bedrijfsvoering:

Algemeen Management

Financieel Management

De geboden support komt voort uit de kennis en ervaring van Jan Leen Buis.

 Carrière 

De basis van de geleverde ondersteuning is gelegd in de werkzaamheden in de accountancy (1985-1992).

Daarna is de kennis op het financieel gebied uitgebreid met ervaring aan de andere kant van de tafel. Bij diverse bedrijven in diverse sectoren heeft Jan Leen geleerd administraties te voeren, managementinformatie te maken en operationeel management te ondersteunen (1992-1997).

Vanaf 1997 heeft Jan Leen twee eigen ondernemingen gevoerd, Als eerste was daar een administratiekantoor gericht op niet-controle-plichtige organisaties. Daarnaast is een onderneming ontstaan, die zich richtte op de detachering van financieel personeel. De focus van Jan Leen kwam in de loop van de tijd meer te liggen op de ondersteuning van management. Toen de leukste en grootste klant hem een uitdagende positie aanboodt in het bedrijf zelf, heeft hij die in 2007 aanvaardt. Het administratiekantoor is doorgezet door zijn zakenpartner en het detacheringsbedrijf is geleidelijk afgebouwd.

Sinds 2007 is Jan Leen gaan werken als controller bij een consultancy-organisatie. Met het ontstaan van een middel-management heeft hij zich ontwikkeld tot de begeleider en natuurlijk coach van de nieuwe managers.

 Vaardigheden

in de loop van de tijd zijn de volgende competenties ontwikkeld:

Administratievoering in al haar facetten

Verslaggeving intern

Verslaggeving extern

Personeelsadministratie en verzuimbegeleiding

Begeleiding ontslagprocedures

Juridische begeleiding commerciële contracten

Buitenlandse administraties (België en Cyprus)

Aansturing middelmanagers

Voorzitten personeelsoverleggen 

 Persoon

Jan Leen heeft zich ontwikkeld tot iemand, die vanuit zijn financiële vaktechniek een organisatie verder kan brengen. Hierbij zijn de vaardigheden op het financieel vlak aangevuld met vaardigheden op het gebied van HR-management en algemeen management.

Zijn stijl van leidinggeven is coachend; hij stelt de mensen om hem heen in staat om zich verder te ontwikkelen.

Bepalend in zijn functioneren is de bedrifjsdoelstelling. Hij kan allereerst zorgen voor de bepaling en verwoording van de bedrifjsdoelstelling, maar kan ook ondersteunen in de realisatie van de geformuleerde bedrijfsdoelstelling.

Informele, creatieve omgevingen passen hem goed. Hij ie gewend om met ondernemers te werken en werkt graag als onderdeel van een team.

Contact: jlb@jlbsupport

 

Top  |  jlb@jlbsupport.nl